cob图形类-太阳2

您现在的位置:太阳集团所有网址16877首页 >> cob图形类

cob图形类

 

no. module type dots l*w*h(mm) v.a(mm) lcd type polarizer display type back light
1 up-g12232ay cob 122*32 84.0× 44.0×13.5 60.0×18.0 yg transflective positive yg
2 up-g12232by cob 122*33 65.4×28.5×6.5 54.80×19.10  gray transmissive positive yg
3 up-g12864ay cob 128*64 78×70×14 62×44 yg transflective positive yg
4 up-g12864bg cob 128*64 93.0×70.0×13.5 71.6×38.9 gray transflective positive yg
5 up-g16032as cob 160*32 122×35.21×3.2 99.0×24.0 stn/blue transmissive negative white
6 up-g19264ay cob 192*64 130.0×65.0×13.5 104.0×39.0  yg transflective positive yg
7 up-g19264b1y cob 192*64 120.0×62.0×13.5 104.1×39  yg transflective positive yg
8 up-g19264cs cob 192*64 130.0×65.0×13.5  104.0×39.0  stn/blue transflective negative white
9 up-g24064bg cob 240*64 180.0×65.0×14.0  132.0×39.0  gray transflective positive yg
10 up-g24064dg cob 240*64 128.6×70.0×10.1 112.0×32.0 gray transflective positive white
11 up-g24064ff cob 240*64 180×65×13.0 132×39 fstn transflective negative white
12 up-g24064if cob 240*64 180.0×65.0×14.0  132.0×39.0  fstn transflective negative white
13 up-g240128ay cob 240*128 144.0×104.0×14.4 114.0×64.0 yg transflective positive white
14 up-g240128bg cob 240*128 144×104×10 114×64 gray transflective positive white
15 up-g240128cs cob 240*128 144×104×14.5 114×64 stn-blue transmissive negative white
16 up-g320240ast tab 320*240 121.0×91.6 115.17×86.37 stn-blue transmissive negative white